Structures

Disordered structures

Below are structures that characterize the anhydrite gypsification zone at Dingwall.

Fig. 1. Mosaic-massive-wispy structure.
Fig. 2. The place of the sample no. S1, shown in fig. 1 representing the site of mature gypsification within the spherical weathering of the rock.
Fig. 3. Massive-wispy structure.
Fig. 4. The place of the sample no. S0, shown in fig. 3 representing the site of initial gypsification within the spherical weathering of the rock also shown in fig. 2.
Fig. 5. Mosaic structure.
Fig. 6. The place of the sample no. 18, shown in fig. 5 presenting the layering of the rock.
Fig. 7. Mosaic-nodular structure.
Fig. 8. The place of the sample no. 31, shown in fig. 7, presenting larger nodule with white colour involving several smaller nodules.
Fig. 9. Massive structure.
Fig. 10. Sample site P6.1, shown in fig. 9 showing the gypsum wall south of the main gypsum zone in Dingwall subjected to mature gypsification.

Structures arranged in layers

Below are structures that characterize the anhydrite gypsification zone at Dingwall characterized by different types of layering.

Fig. 11. Mosaic-wispy structure.
Fig. 12. The place of the sample no. CW1, shown in fig. 11 presenting the cut during sampling of the dome marked with the documentation number 63.
Fig. 13. Massive-nodular-wispy structure.
Fig. 14. The place of collection of the sample no. 17, visible in the fig. 13, presenting layered gypsum-anhydrite rocks.
Fig. 15. Struktura mozaikowo-gruzłowo-smugowa.
Fig. 16. Miejsce pobrania próbki J1-3, widocznej na fig. 15 ukazujące wysokie i masywne odspojenie skały tworzącej najdłuższą i najwyższą jaskinie z hydratacji.
Fig. 17. Struktura gruzłowo-smugowa.
Fig. 18. Miejsce pobrania próbki J2-2, widocznej na fig. 17.
Fig. 19. Struktura mozaikowo-smużysta.
Fig, 20. Niewielkich rozmiarów forma z hydratacji we wschodniej części stanowiska wraz ze wskazanym miejscem pobrania próbki FN4 widocznej na fig. 19.

Struktury zniekształcone

Poniżej znajdują się struktury charakteryzujące strefę gipsyfikacji anhydrytu w Dingwall cechujące się różnego zniekształceniem pokazanych wyżej struktur na skutek o różnych pochodzeniu spękań.

Fig. 21. Struktura warstwowo-gruzłowa.
Fig. 22. Odspojona część kopuły z hydratacji pokazującej miejsce pobrania próbki nr 34 ukazanej na fig. 21.
Fig. 23. Struktura mozaikowa.
Fig. 24. Miejsce pobrania próbki AE1 widocznej na fig. 23 w obrębie formy z hydratacji nr 63 przeciętej podczas prac terenowych.
Fig. 25. Struktura masywna.
Fig. 26. Podłoże skalne zbudowane głównie z anhydrytu o wyraźnym warstwowaniu i ukazujące miejsce pobrania próbki nr 16 pokazanej na sąsiedniej figurze.
Fig. 27. Struktura warstwowano-gruzłowa.
Fig. 28. Kopuła z hydratacji z budowana z warstwowanych skał gipsowo-anhydyrtowych wraz z miejscem pobrania próbki nr 36 widocznej na fig. 27.