Galeria

Zapraszam Cię do zapoznania się z naszą szeroką porcją fotografii związanych z omawianym na naszej stronie proces hydratacji i powiązanych z nim tematów naukowych. W tej galerii znajduje się szereg fotografii nie tylko kamieniołomu w Dingwall i w Piskach ale również rezerwatu jaskiń z hydratacji w Walkenried.

Galeria zdjęć z Dingwall

Widok dna kamieniołomu w Dingwall w jego północnej części (fot. A. Jarzyna)

Galeria zdjęć z Pisków

Jedna z kopuł z hydratacji z wewnętrzną jaskinią na dnie kamieniołomu w Piskach (fot. D. Ługowski)

Galeria zdjęć z Walkenried

Widok płaskowyżu w latach między miejscowościami Walkenried, a Bad Sachsa (fot. M. Bąbel)

Galeria zdjęć z Sorbas

Widok płaskowyżu w latach między miejscowościami Walkenried, a Bad Sachsa (fot. M. Bąbel)

Niniejsza strona internetowa hydrationcaves.com w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r jest utworem multimedialnym utworzonym i należącym do twórców strony.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, powielanie, wysyłanie rysunków, map, zdjęć, modeli, treści oraz pozostałej zawartości bez zgody autorów strony jest niezgodne z prawem.