Porównanie fotografii w czasie

Fotografia wykonana w roku 1989
,,A gypsum pop-up tent” (Stenson 1990)

Fotografia wykonana w roku 1989
,,A blister or bubble in gypsum” (Stenson 1990)

Fotografia wykonana w roku 2006 
Jaskinia Ramesha, kopułowata forma z hydratacji nr 6 (fot. F. Vladi)

Fotografia wykonana w roku 2018 
Jaskinia Ramesha, kopułowata forma z hydratacji nr 6 (fot. F. Vladi)
Na fotografii po lewej znajduje się Damian Ługowski, a po prawej Adrian Jarzyna