Publikacje autorów strony

Podczas licznych lat pracy nad tematem jaskiń z hydratacji i zagadnień pokrewnych autorzy przyczynili się do powstania wielu publikacji. Prace Macieja Bąbla są związane przede wszystkim z tematem gipsów i anhydrytów Zapadliska Przedkarpackiego, ich genezy, wykształcenia oraz stratygrafii. Jego praca na temat wietrzenia anhydrytów i gipsów jest prowadzona przede wszystkim w odniesieniu do stanowiska w Piskach na Ukrainie. Firouz Vladi podczas swojej pracy naukowej napisał publikacje powiązane z uwodnieniem anhydrytu w stanowiskach w Walkenried oraz Dingwall. Adrian Jarzyna zajął się zagadnieniem uwodnienia anhydrytów w Piskach oraz Dingwall z wykorzystaniem między innymi metody fotogrametrycznej. Damian Ługowski również zajmuje się uwodnieniem anhydrytów, i wykonuje prace związane przede wszystkim z petrologią i geochemią skał gipsowo-anhydrytowych w Piskach.

Bąbel Maciej, Olszewska-Nejbert Danuta, Nejbert Krzysztof (edytorzy)
2020
Wietrzenie anhydrytów i gipsów
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski ukraiński  angielski
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Bąbel Maciej, Bogucki Andrij
2020
Tumulusy gipsowe i zjawiska pęcznienia gipsu w krajobrazach krasowych Polski i Ukrainy
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski ukraiński 

Ługowski Damian, Jarzyna Adrian
2020
Mapa stanowiska wietrzejących anhydrytów i jaskiń z hydratacji w Piskach w okolicach Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Jarzyna Adrian, Ługowski Damian, Olszewska-Nejbert Danuta, Jacyszyn Andrij, Bąbel Maciej
2020
Inwentarz kopułowatych hydratacyjnych form rzeźby z obszaru wietrzenia skał anhydrytowych w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Kotowski Jakub, Bąbel Maciej, Mucha Bogdan, Ługowski Damian, Jarzyna Adrian, Bermes Andrij, Bogucki Andrij, Jacyszyn Andrij
2020
Termiczne warunki środowiska w jaskiniach z hydratacji anhydrytów i ich otoczeniu w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Kotowski Jakub, Bąbel Maciej, Ługowski Damian, Jarzyna Adrian, Bogucki Andrij, Jacyszyn Andrij, Nejbert Krzysztof
2020
Charakterystyka hydrochemiczna wód powierzchniowych z obszaru wietrzenia badeńskich gipsów i anhydrytów w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Ługowski Damian, Bąbel Maciej, Nejbert Krzysztof
2020
Prosta metoda przybliżonego oznaczenia ilościowego składu mineralnego skał gipsowo-anhydrytowych (na tle innych metod analitycznych)
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Ługowski Damian, Bąbel Maciej
2020
Rozkład zawartości gipsu w kopule z hydratacji anhydrytu z Pisków k. Lwowa oraz jej rozwój
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Bąbel Maciej, Olszewska-Nejbert Danuta, Ługowski Damian, Nejbert Krzysztof, Jacyszyn Andrij
2020
Petrogeneza strefy współczesnego wietrzenia anhydrytów w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Bogucki Andrij, Wołoszyn Petro, Bąbel Maciej, Jacyszyn Andrij, Tomeniuk Olena
2020
Ocena zagrożeń związanych z krasem w rejonie kamieniołomu gipsu w wiosce Pisky k. Szczyrca (Ukraina)
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu:  ukraiński
Język streszczenia:  polski angielski  ukraiński

Vladi Firouz, Bąbel Maciej
2020
Współczesny rozwój i degradacja jaskiń hydratacyjnych (jaskiń z pęcznienia) w nieczynnym kamieniołomie gipsu Dingwall na wyspie Cape Breton, Nowa Szkocja, Kanada
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu:  angielski
Język streszczenia:  polski angielski 

Jarzyna Adrian, Bąbel Maciej, Ługowski Damian
2020
Zróżnicowanie morfologiczne i ewolucja formy tumulusów gipsowych z rejonu Sorbas w Hiszpanii
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu:  polski
Język streszczenia:  polski angielski 

Jarzyna Adrian,  Bąbel MaciejŁugowski Damian, Firouz Vladi, Yatsyshyn Andriy, Olszewska-Nejbert Danuta, Nejbert Krzysztof, Bogucki Andriy 
2020
Unique Hydration Caves and Recommended Photogrammetric Methods for Their Documentation
Geoheritage 12 (27):1–15
Język całego tekstu: angielski 
Język abstraktu: angielski 

Jarzyna Adrian
2016
Trójwymiarowa mapa geologiczna okolic Szczerca koło lwowa
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 466:103–114
Język całego tekstupolski
Język abstraktu: angielski  polski

Ługowski Damian, Jarzyna Adrian, Bąbel Maciej, Nejbert Krzysztof 
2016
Metody dokumentowania zastosowane w badaniach terenowych stanowiska wietrzejących anhydrytów w Piskach k. Lwowa
 
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 466:201–214
Język całego tekstupolski
Język abstraktu: angielski 

Reimann Matthias, Vladi Firouz 
2003
Zur Entwicklung der sog. Zwergenkirche am Sachsenstein. bei Walkenried, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen und vergleichende Beobachtungen zur rezenten Entstehung von Quellungshöhlen in einem aufgelassenen Gipssteinbruch bei Dingwall, Nova Scotia, Kanada
Mitteilungen des Verbandes deutscher Höhlen- und Karstforscher, 49(3):75–77
Język całego tekstuniemiecki