Rozpoznane tumulusy w Sorbas

Na płaskowyżu gipsowych podczas prac terenowych rozpoznano kilkadziesiąt form tumulusowych.

Fig. 1. Tumulus gipsowy nr 8 rozpoznany w 2023 roku.
Fig. 2. Tumulus gipsowy nr 8 rozpoznany w 2023. Na zdjęciu