Struktury

Struktury nieuporządkowane

Poniżej znajdują się struktury charakteryzujące strefę gipsyfikacji anhydrytu w Dingwall.

Fig. 1. Struktura mozaikowo-masywno-smurzysta.
Fig. 2. Miejsce pobrana próbki nr S1, ukazanej na fig. 1 reprezentującej miejsce dojrzałej gypsyfikacji w obrębie sferycznego wietrzenia skały.
Fig. 3. Struktura masywno-smurzysta.
Fig. 4. Miejsce pobrania próbki S0, ukazanej na fig. 3 reprezentującej miejsce inicjalnej gipsyfikacji w obrębie sferycznego wietrzenia skały widoczne również na fig. 2.
Fig. 5. Strutkura mozaikowa.
Fig. 6. Miejsce pobrania próbki 18, ukazanej na fig. 5 prezentującej warstwowanie skały.
Fig. 7. Struktura gruzłowo-mozaikowa.
Fig. 8. Miejsce pobrania próbki 31, widocznej na fig. 7 ukazującej większy gruzeł o białej barwie złożony z kilkunastu mniejszych.
Fig. 9. Struktura masywna.
Fig. 10. Miejsce pobrania próbki P6.1, widocznej na fig. 9 ukazujące ścianę gipsową na południe od głównej strefy gipsyfikacji w Dingwall poddanej dojrzałej gipsyfikacji.

Struktury uporządkowane

Poniżej znajdują się struktury charakteryzujące strefę gipsyfikacji anhydrytu w Dingwall cechujące się różnego rodzaju warstwowaniem.

Fig. 11. Struktura mozaikowo-smugowa.
Fig. 12. Miejsce pobrania próbki CW1, widocznej na fig. 11 ukazujące przeciętą podczas poboru próbek kopuły oznaczonej numerem dokumentacyjnym 63.
Fig. 13. Struktura masywno-gruzłowo-smugowa.
Fig. 14. Miejsce pobrania próbki 17, widocznej na fig. 13 ukazujące warstwowanie skały gipsowo-anhydrytowej.
Fig. 15. Struktura mozaikowo-gruzłowo-smugowa.
Fig. 16. Miejsce pobrania próbki J1-3, widocznej na fig. 15 ukazujące wysokie i masywne odspojenie skały tworzącej najdłuższą i najwyższą jaskinie z hydratacji.
Fig. 17. Struktura gruzłowo-smugowa.
Fig. 18. Miejsce pobrania próbki J2-2, widocznej na fig. 17.
Fig. 19. Struktura mozaikowo-smużysta.
Fig, 20. Niewielkich rozmiarów forma z hydratacji we wschodniej części stanowiska wraz ze wskazanym miejscem pobrania próbki FN4 widocznej na fig. 19.

Struktury zniekształcone

Poniżej znajdują się struktury charakteryzujące strefę gipsyfikacji anhydrytu w Dingwall cechujące się różnego zniekształceniem pokazanych wyżej struktur na skutek o różnych pochodzeniu spękań.

Fig. 21. Struktura warstwowo-gruzłowa.
Fig. 22. Odspojona część kopuły z hydratacji pokazującej miejsce pobrania próbki nr 34 ukazanej na fig. 21.
Fig. 23. Struktura mozaikowa.
Fig. 24. Miejsce pobrania próbki AE1 widocznej na fig. 23 w obrębie formy z hydratacji nr 63 przeciętej podczas prac terenowych.
Fig. 25. Struktura masywna.
Fig. 26. Podłoże skalne zbudowane głównie z anhydrytu o wyraźnym warstwowaniu i ukazujące miejsce pobrania próbki nr 16 pokazanej na sąsiedniej figurze.
Fig. 27. Struktura warstwowano-gruzłowa.
Fig. 28. Kopuła z hydratacji z budowana z warstwowanych skał gipsowo-anhydyrtowych wraz z miejscem pobrania próbki nr 36 widocznej na fig. 27.