Галерея

Zapraszam Cię do zapoznania się z naszą szeroką porcją fotografii związanych z omawianym na naszej stronie proces hydratacji i powiązanych z nim tematów naukowych. W tej galerii znajduje się szereg fotografii nie tylko kamieniołomu w Dingwall i w Piskach ale również rezerwatu jaskiń z hydratacji w Walkenried.

Galeria zdjęć z Dingwall

Widok dna kamieniołomu w Dingwall w jego północnej części (fot. A. Jarzyna)

Galeria zdjęć z Pisków

Jedna z kopuł z hydratacji z wewnętrzną jaskinią na dnie kamieniołomu w Piskach (fot. D. Ługowski)

Galeria zdjęć z Walkenried

Widok płaskowyżu w latach między miejscowościami Walkenried, a Bad Sachsa (fot. M. Bąbel)