Аутор та дослідницька група

Аутор

Eng. Adrian Jarzyna

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

Дослідницька група

Assoc. Prof. Maciej Bąbel

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

Eng. Firouz Vladi

Deutsches Gipsmuseum
Und Karstwanderweg

Eng. Adrian Jarzyna

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

MSc Damian Ługowski

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej