Здравствуйте

Відкрийте з нами цілий новий світ!

Перед вами сторінка, яка покаже вам надзвичайно дорогоцінний скарб нашої планети, цікавий, інтригуючий і чаруючий своєю красою. Ми хочемо показати Вам красу породу, яка на поверхні може здаватися нудною і нецікавою, ми доведемо, що порода, здавалося б, незнищенна і незмінна, може з часом змінюватися, трансформуватися та еволюціонувати. Представляємо вам гідратаційні печери, незвичайні морфологічні форми, що утворилися в результаті хімічних змін, що відбуваються в породі. На цій сторінці ви не знайдете нудних наукових правил, просто простий і приємний опис. Звичайно, для зацікавлених ми надамо посилання на геологічну літературу, джерела цитування або набори данихю

Печера гідратації на дні кар’єру Дінгвалл, т. Зв "Печера Рамеша", на фото: доктор Фіруз Влади (фото: Д. Луговський, 13.09.18)

Jaskinie z hydratacji są morfologicznym efektem wietrzenia chemicznego zachodzącego na powierzchni kamieniołomu w Dingwall i w Piskach. Badania prowadzone w związku z przejawiającym się na powierzchni dna kamieniołomu przejściem anhydrytu w gips są nakierowane na wiele aspektów tego procesu. Przede wszystkim istotną sprawą jest przeprowadzenie badań ogólnogeologicznych nastawionych na wykonanie m.in. profili litologicznych, przekroi geologicznych, pomiarów biegu i upadu i pobranie próbek skalnych. Również nieodłącznym elementem tego rodzaju prac jest zobaczyć co kryje w sobie skała gipsowo-anhydrytowa i wykonanie badań petrograficznych. Ponadto jak już wiemy skutkiem uwodnienia anhydrytu jest utworzenie się jaskiń z hydratacji oraz licznych form rzeźby terenu rzadko spotykanych na świecie. Stąd morfologia i jej analiza z wykorzystaniem kilku metod w tym fotogrametrii jest również ważna. Z morfologią badanego obszaru wiążą się kwestie tektoniczne, ponieważ uwodnienie powodujące wzrost objętości ośrodka skalnego powoduje pojawianie się naprężeń, a przy tym i licznych deformacji.

 

Wyniki wyżej wspomnianych prac zawarto na Naszej stronie w formie złożonego wielu stron i podstron złożonego tekstu.  Zawarto tutaj opis, dokumentację i analizę morfologiczną, petrologiczną oraz strukturalną strefy wietrzenia skał gipsowo-anhydrytowych w Dingwall. Ponadto zawarliśmy dane dokumentacyjne powiązane ze stanowiskiem w górach Harz oraz nieczynnym ukraińskim kamieniołomie w Piskach.u. 

 

Prowadzenie niniejszej strony internetowej oraz przedstawione wyniki prac badawczych w Dingwall zostały sfinansowane ze środków projektu pt,, Jaskinie hydratacyjne ze strefy wietrzenia w Dingwall w Kanadzie – dokumentacja trójwymiarowa, charakterystyka i geneza” w ramach konkursu ,,Diamentowy Grant” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

Печери та форми з гідратації

Na dnie nieczynnego kamieniołomu w Dingwall od momentu zakończenia prac wydobywczych w 1955 roku minęło już ponad 60 lat. Od momentu kiedy górnicy zdjęli ok 10 m miąższości warstwę gipsu odsłonięty anhydryt poddawany jest jeszcze większemu wpływowi wód meteorycznych niż był przedtem. Zachodząca transformacja anhydrytu w gips prowadzi do wzrostu objętości i pęcznienia ośrodka skalnego. Bezpośrednim skutkiem pęcznienia jest formowanie się kopuł, wigwamów, grzbietów, we wnętrzu których tworzy się różnych rozmiarów i o zmiennym stopniu dostępności pustka skalna. Owe pustki w momencie dostępności dla człowieka nazwano jaskiniami z hydratacji, natomiast skała otaczająca pustki nazwana jest morfologiczną formą z hydratacji. 

Poniżej znajdują się najważniejsze aspekty powiązane z wyżej wymienionymi obiektami natury geologiczno-morfologicznej. Wystarczy kliknąć by dowiedzieć, jaka geneza stoi za ich uformowaniem, jakie jest rozmieszczenie jaskiń w kamieniołomie oraz sprawdzić czy być może wymiary jaskiń z hydratacji są dla nas wystarczające by wejść do środka i czuć się komfortowo.

Аутор та дослідницька група

Аутор

Eng. Adrian Jarzyna

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

Дослідницька група

Assoc. Prof. Maciej Bąbel

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

Eng. Firouz Vladi

Deutsches Gipsmuseum
Und Karstwanderweg

Eng. Adrian Jarzyna

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej

MSc Damian Ługowski

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Zakład Geologii Dynamicznej