Публікації

Jaskinie z hydratacji będące morfologicznym efektem wietrzenia chemicznego zachodzącego na powierzchni kamieniołomu w Dingwall i w Piskach. Badania prowadzone w związku z przejawiającym się na powierzchni dna kamieniołomu przejściem anhydrytu w gips są nakierowane na wiele aspektów tego procesu. Przede wszystkim istotną sprawą jest przeprowadzenie badań ogólnogeologicznych nastawionych na wykonanie m.in. profili litologicznych, przekroi geologicznych, pomiarów biegu i upadu i pobranie próbek skalnych. Również nieodłącznym elementem tego rodzaju prac jest zobaczyć co kryje w sobie skała gipsowo-anhydrytowa i wykonanie badań petrograficznych. Ponadto jak już wiemy skutkiem uwodnienia anhydrytu jest utworzenie się jaskiń z hydratacji oraz licznych form rzeźby terenu rzadko spotykanych na świecie. Stąd morfologia i jej analiza z wykorzystaniem kilku metod w tym fotogrametrii jest również ważna. Z morfologią badanego obszaru wiążą się kwestie tektoniczne, ponieważ uwodnienie powodujące wzrost objętości ośrodka skalnego powoduje pojawianie się naprężeń, a przy tym i licznych deformacji.

Na podstawie złożoności omawianego na naszej stronie zagadnienia autorzy zebrali szeroką bibliografię, która w mniejszy bądź większym stopniu przybliża Nas do zrozumienia zagadnienia jaskiń z hydratacji i procesu uwodnienia anhydrytu. Na naszej liście możecie znaleźć tytuły artykułów, ich autorów wraz z abstraktami oraz czasopismem, gdzie zostało opublikowane. Ponadto zebraliśmy też tytuły prac książkowych oraz publikacje konferencyjne. 

Sami autorzy mają przyjemność podzielić się z Wami rezultatami swoich własnych prac naukowych w formie zarówno artykułów, jak i prac dyplomowych, rozdziałów książkowych, abstraktów i posterów konferencyjnych.