Wietrzenie anhydrytów i gipsów

Edytorzy

dr hab. Maciej Bąbel prof. ucz.
dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
dr Krzysztof Nejbert

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Al. Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Polska

Cała książka

Bąbel Maciej, Olszewska-Nejbert Danuta, Nejbert Krzysztof (red.)
2020
Wietrzenie anhydrytów i gipsów
GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski, angielski, ukraiński 
Język streszczenia: polski angielski, ukraiński

Rozdział I

Bąbel Maciej, Bogucki Andriy 
2020
Tumulusy gipsowe i zjawiska pęcznienia gipsu w krajobrazach krasowych Polski i Ukrainy
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja  Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski ukraiński

Rozdział II

Ługowski Damian, Jarzyna Adrian
2020
Mapa stanowiska wietrzejących anhydrytów i jaskiń z hydratacji w Piskach w okolicach Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski ukraiński

Rozdział III

Jarzyna Adrian, Ługowski Damian, Olszewska-Nejbert Danuta, Jacyszyn Andriy, Bąbel Maciej
2020
Inwentarz kopułowatych hydratacyjnych form rzeźby z obszaru wietrzenia skał anhydrytowych
w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski ukraiński

Rozdział IV

Kotowski Jakub, Bąbel Maciej, Mucha Bogdan, Ługowski Damian, Jarzyna Adrian, Bermes Andrij, Bogucki Andrij, Jacyszyn Andrij
2020
Termiczne warunki środowiska w jaskiniach z hydratacji anhydrytów i ich otoczeniu w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski ukraiński

Rozdział V

Kotowski Jakub, Bąbel Maciej, Ługowski Damian, Jarzyna Adrian, Bogucki Andrij, Jacyszyn Andrij, Nejbert Krzysztof
2020
Charakterystyka hydrochemiczna wód powierzchniowych z obszaru wietrzenia badeńskich gipsów
i anhydrytów w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski ukraiński

Rozdział VI

Ługowski Damian, Bąbel Maciej, Nejbert Krzysztof 
2020
Prosta metoda przybliżonego oznaczenia ilościowego składu mineralnego skał gipsowo-anhydrytowych (na tle innych metod analitycznych)
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja  Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski 
Język abstraktu: angielski
Język streszczenia: polski

Rozdział VII

Ługowski Damian, Bąbel Maciej 
2020
Rozkład zawartości gipsu w kopule z hydratacji anhydrytu z Pisków k. Lwowa oraz jej rozwój
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język abstraktu: angielski ukraiński
Język streszczenia: polski

Rozdział VIII

Bąbel Maciej, Olszewska-Nejbert Danuta, Ługowski Damian, Nejbert Krzysztof, Jacyszyn Andrij
2020
Petrogeneza strefy współczesnego wietrzenia anhydrytów w Piskach k. Lwowa
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski 

Rozdział IX

Bogucki Andriy, Voloshyn Petro, Bąbel MaciejYatsyshyn Amdriy, Tomeniuk Olena 
2020
Ocena zagrożeń związanych z krasem w rejonie kamieniołomu gipsu w wiosce Pisky k. Szczyrca (Ukraina)
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: ukraiński
Język abstraktu:  ukraiński
Język streszczenia: angielski polski

Rozdział X

Firouz Vladi, Bąbel Maciej 
2020
Współczesny rozwój i degradacja jaskiń hydratacyjnych (jaskiń z pęcznienia) w nieczynnym kamieniołomie gipsu Dingwall na wyspie Cape Breton, Nowa Szkocja, Kanada
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja  Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: angielski
Język abstraktu: angielski 
Język streszczenia: polski

Rozdział XI

Jarzyna Adrian, Bąbel Maciej, Ługowski Damian
2020
Zróżnicowanie morfologiczne i ewolucja formy tumulusów gipsowych z rejonu Sorbas w Hiszpanii
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski 

Rozdział XII

Andrejczuk Wiaczesław
2020
Wpływ zróżnicowania mikroklimatycznego jaskini gipsowej na procesy podziemnego wietrzenia – przykład Kungurskiej Jaskini Lodowej na Uralu
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski

Rozdział XIII

Urban Jan, Komorowski Artur, Porzucek Sławomir
2020
Rozwój krasu w gipsach w świetle analizy szkód budowlanych w Staszowie na Ponidziu
M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert (red.), 2020. Wietrzenie anhydrytów i gipsów. GIMPO Agencja – Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
Język całego tekstu: polski
Język streszczenia: polski angielski